javascript 連想配列の複数のキーについてソート

便利なのでハックに残しておきます。使える時は勿論、値が数値の時だけです…

var test = [
 {a: 1, b: 30 },
 {a: 2, b: 21 },
 {a: 2, b: 10 },
 {a: 1, b: 5 }
];

// ソート処理
test.sort(function(x, y){
 return x.a - y.a || x.b - y.b;
});

// result
// test -> [
// {a: 1, b: 5 },
// {a: 1, b: 30 },
// {a: 2, b: 10 },
// {a: 2, b: 21 }
// ];