gnuplot(1)

1follower
alkoshikawa さんのアバター 103views

gnuplotを使う

CSVからグラフを作る方法です。 yum install gnuplot vim plotdata.plt --- set terminal png font "Vera.ttf,10" size 640,480 set output... 2015年10月23日